Mau Xuyên Hệ Thống: Trăm Phần Trăm Ngọt Sủng
0/5 của 0 đánh giá
11

Người biên tập: Astory.vn

Thể loại: Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Sủng, Cổ Đại

Trạng thái: Đã kết thúc

Hán Việt: Khoái xuyên hệ thống: Bách phân bách mật sủng
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, Hiện đại, HE, SE, Tình cảm, Khoa học viễn tưởng, Ngọt sủng, Hệ thống, Xuyên nhanh, 1v1
Editor: Aki Re, Diệp Thanh Thu, Linh Li, huyennn, SamNguyễn
Beta: Aki Re
Desigh bìa: Ngáo ộp

Phó Khuynh bị giam giữ không biết mấy ngàn năm, cuối cùng chết đi, lại ngoài ý muốn gặp gỡ hệ thống. Từ đó, nàng bị trói định, phải làm nhiệm vụ cứu vớt người mang vận khí, có thể nói là con của trời. Vì có thể sớm đạt được tự do, nàng tích cực đọc văn tập võ, luyện đến mức thông thạo mười tám loại võ nghệ, kỹ thuật diễn xuất chuẩn không thể nào chê.

Nhưng mà nàng không ngờ được, mình lại là người "được" nam chủ coi trọng.

#Rõ ràng nói bán nghệ không bán thân mà. Hệ thống mau ra đây, chúng ta cần phải nói chuyện về nhân sinh#
0/10
>11
Mau Xuyên Hệ Thống: Trăm Phần Trăm Ngọt Sủng

Người biên tập: Astory.vn

Thể loại: Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Sủng, Cổ Đại

Trạng thái: Đã kết thúc

Hán Việt: Khoái xuyên hệ thống: Bách phân bách mật sủng
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, Hiện đại, HE, SE, Tình cảm, Khoa học viễn tưởng, Ngọt sủng, Hệ thống, Xuyên nhanh, 1v1
Editor: Aki Re, Diệp Thanh Thu, Linh Li, huyennn, SamNguyễn
Beta: Aki Re
Desigh bìa: Ngáo ộp

Phó Khuynh bị giam giữ không biết mấy ngàn năm, cuối cùng chết đi, lại ngoài ý muốn gặp gỡ hệ thống. Từ đó, nàng bị trói định, phải làm nhiệm vụ cứu vớt người mang vận khí, có thể nói là con của trời. Vì có thể sớm đạt được tự do, nàng tích cực đọc văn tập võ, luyện đến mức thông thạo mười tám loại võ nghệ, kỹ thuật diễn xuất chuẩn không thể nào chê.

Nhưng mà nàng không ngờ được, mình lại là người "được" nam chủ coi trọng.

#Rõ ràng nói bán nghệ không bán thân mà. Hệ thống mau ra đây, chúng ta cần phải nói chuyện về nhân sinh#

Truyện theo dõi

Nhấn để xem...

    Gợi ý truyện

    BÌNH LUẬN TRUYỆN