Truyện hot

Truyện mới cập nhật

Tiêu Diêu Thiên Địa Du Huyền Huyễn C-2 19 giây trước
Sam Trọng Thủy Phúc Đam Mỹ C-2 2 phút trước
Hợp Đồng Tình Nhân (Người Tình Hợp Đồng Của Tổng Giám Đốc Bạc Tình) Ngôn Tình, Ngược, Truyện Full C-317 16 giờ trước
Thoát Cốt Hương Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Ngược, Truyện Full C-76 16 giờ trước
Son Túy Ngôn Tình, Ngược, Truyện Full C-17 16 giờ trước
Chồng Trước, Anh Thật Là Nham Hiểm Ngôn Tình, Ngược, Truyện Full C-102 16 giờ trước
Vọng Tình Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Ngược, Cổ Đại, Truyện Full C-64 16 giờ trước
Không Xứng Ngôn Tình, Đô Thị, Ngược, Truyện Full C-73 16 giờ trước
Ai Nợ Ai Một Lời Giải Thích Ngược, Truyện Teen, Truyện Full C-59 16 giờ trước
Bông Cúc Nhỏ Ngôn Tình, Ngược, Truyện Full C-5 16 giờ trước
Thê Chủ Dịu Dàng Ngôn Tình, Xuyên Không, Ngược, Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Full C-82 16 giờ trước
Cám Ơn Anh, Khiến Em Yêu Bắc Kinh Mùa Đông Này! Ngôn Tình, Ngược, Truyện Full C-53 16 giờ trước
Huyền Của Ôn Noãn Ngôn Tình, Ngược, Sủng, Truyện Full C-24 16 giờ trước
Lên Cung Trăng Tìm Tình Yêu Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Ngược, Truyện Full C-83 16 giờ trước
Đồ Chơi Của Tổng Tài (Đồ Chơi Của Tổng Giám Đốc) Ngôn Tình, Sắc, Ngược, Truyện Full C-154 16 giờ trước

Truyện đã hoàn thành