Truyện Teen

Trò Chơi Ái Tình

Trò Chơi Ái Tình

0/5
12

Trạng thái: Đã kết thúc

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Teen

Chương 35
Bạn Diễn

Bạn Diễn

0/5
13

Trạng thái: Đã kết thúc

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Teen

Chương 33
Ai Nợ Ai Một Lời Giải Thích

Ai Nợ Ai Một Lời Giải Thích

0/5
17

Trạng thái: Đã kết thúc

Thể loại: Ngược, Truyện Teen, Truyện Full

Chương 59
Vạn Người Chỉ Yêu Em

Vạn Người Chỉ Yêu Em

0/5
13

Trạng thái: Đã kết thúc

Thể loại: Sắc, Ngược, Truyện Teen, Truyện Full

Chương 28
Hoa Oải Hương

Hoa Oải Hương

0/5
16

Trạng thái: Đã kết thúc

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Truyện Teen, Truyện Full

Chương 49
Em Chỉ Biết Yêu Anh

Em Chỉ Biết Yêu Anh

0/5
10

Trạng thái: Đã kết thúc

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Truyện Teen, Truyện Full

Chương 14
Ở Một Nơi Nào Đó Chúng Ta Sẽ Được Gặp Nhau

Ở Một Nơi Nào Đó Chúng Ta Sẽ Được Gặp Nhau

0/5
16

Trạng thái: Đã kết thúc

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Truyện Teen, Truyện Full

Chương 24
Niềm Đau Chôn Dấu

Niềm Đau Chôn Dấu

0/5
15

Trạng thái: Đã kết thúc

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Truyện Teen, Truyện Full

Chương 29