Quy định đổi trả

Quy định đổi trả

1. CHÍNH SÁCH TRẢ HÀNG:

Chúng tôi KHÔNG chấp nhận trả lại hàng sau khi đã mua hàng. .                                                                                                                                     

Nếu bạn đã mua chappter hoặc truyện , chúng tôi không thể hoàn lại tiền cho bạn hoặc trao đổi. 

Để theo dõi tình trạng của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại: hotline 0869 609 906 hoặc email: [email protected]