Tuyệt Thế Dược Thần (Dịch)
5/5 của 100 đánh giá
24

Người biên tập: Astory.vn

Tác giả: Phong Nhất Sắc

Thể loại: Tiên Hiệp

Trạng thái: Đã kết thúc

Thiên đạo cho ta thêm cơ hội vì sao ta lại không tranh. Sẽ có ngày ta đạp lên trên tên vô tình, phụ nghĩa, ăn cháo đá bát như ngươi. Dùng ngươi làm đá kê chân bước trên con đường đại đạo. Ta - Đan Đế Thanh Vân Tử hôm nay đã chết. Trên đời không còn Thanh Vân Tử, chỉ có Diệp Viễn - con trai Diệp Hàng, một công tử quần là áo lụa sinh trưởng trong một thế gia đan dược tại nơi gọi là Tần quốc. Để xem đến cuối cùng tên quần là áo lụa kiếp này như ta dùng Đan đạo nghịch thiên mà đi như thế nào!!!!! ------------------------------ Các cảnh giới: + Hạ giới: Ngưng Khí Cảnh - Linh Dịch Cảnh - Ngưng Tinh Cảnh - Hóa Hải Cảnh - Hồn Hải Cảnh. + Thần giới: Thần Du Cảnh - Vô Lượng Cảnh - Thiên Khải Cảnh - Vô Tương Cảnh - Đạo Huyền Cảnh (Đế cảnh - Cửu trọng gọi là Thần Vương) - Thần Cảnh. + Thông Thiên Giới: Động Huyền Cảnh - Khuy Thiên Cảnh - Quy Khư Cảnh - Thần Quân Cảnh - Thiên Thần Cảnh - Chân Thần Cảnh - Thiên Tôn Cảnh - Thiên Đế Cảnh - Thiên Nhân cảnh - Đạo Tổ Cảnh. + Tam Thập Tam Thiên: Tiểu Cực Thiên Vị - Đại Cực Thiên Vị - Vô Cực Thiên Vị - Ngọc Hoàng Thiên - Thánh Hoàng Thiên - Chân Hoàng Thiên.
5/10
>24
Tuyệt Thế Dược Thần (Dịch)

Người biên tập: Astory.vn

Tác giả: Phong Nhất Sắc

Thể loại: Tiên Hiệp

Trạng thái: Đã kết thúc

Thiên đạo cho ta thêm cơ hội vì sao ta lại không tranh. Sẽ có ngày ta đạp lên trên tên vô tình, phụ nghĩa, ăn cháo đá bát như ngươi. Dùng ngươi làm đá kê chân bước trên con đường đại đạo. Ta - Đan Đế Thanh Vân Tử hôm nay đã chết. Trên đời không còn Thanh Vân Tử, chỉ có Diệp Viễn - con trai Diệp Hàng, một công tử quần là áo lụa sinh trưởng trong một thế gia đan dược tại nơi gọi là Tần quốc. Để xem đến cuối cùng tên quần là áo lụa kiếp này như ta dùng Đan đạo nghịch thiên mà đi như thế nào!!!!! ------------------------------ Các cảnh giới: + Hạ giới: Ngưng Khí Cảnh - Linh Dịch Cảnh - Ngưng Tinh Cảnh - Hóa Hải Cảnh - Hồn Hải Cảnh. + Thần giới: Thần Du Cảnh - Vô Lượng Cảnh - Thiên Khải Cảnh - Vô Tương Cảnh - Đạo Huyền Cảnh (Đế cảnh - Cửu trọng gọi là Thần Vương) - Thần Cảnh. + Thông Thiên Giới: Động Huyền Cảnh - Khuy Thiên Cảnh - Quy Khư Cảnh - Thần Quân Cảnh - Thiên Thần Cảnh - Chân Thần Cảnh - Thiên Tôn Cảnh - Thiên Đế Cảnh - Thiên Nhân cảnh - Đạo Tổ Cảnh. + Tam Thập Tam Thiên: Tiểu Cực Thiên Vị - Đại Cực Thiên Vị - Vô Cực Thiên Vị - Ngọc Hoàng Thiên - Thánh Hoàng Thiên - Chân Hoàng Thiên.

Truyện theo dõi

Nhấn để xem...

  Gợi ý truyện

  Lâm Vũ Thiên Hạ

  Lâm Vũ Thiên Hạ

  0/5
  63

  Thể loại: Tiên Hiệp

  Trạng thái: Đã kết thúc

  Phụng Chỉ Béo Phì

  Phụng Chỉ Béo Phì

  0/5
  44

  Thể loại: Tiên Hiệp

  Trạng thái: Đã kết thúc

  Linh Vũ Thiên Hạ

  Linh Vũ Thiên Hạ

  0/5
  75

  Thể loại: Tiên Hiệp

  Trạng thái: Đã kết thúc

  Nhân Tổ

  Nhân Tổ

  5/5
  106

  Tác giả: Lừa Con Lon Ton

  Thể loại: Tiên Hiệp

  Trạng thái: Đã kết thúc

  Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

  Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

  5/5
  117

  Thể loại: Tiên Hiệp

  Trạng thái: Đã kết thúc

  Ta Làm Sao Lên Làm Hoàng Đế

  Ta Làm Sao Lên Làm Hoàng Đế

  5/5
  85

  Tác giả: Nhật Mỗi Nhất Vạn Thần Thành

  Thể loại: Tiên Hiệp

  Trạng thái: Đã kết thúc

  BÌNH LUẬN TRUYỆN