Tu Tiên Cũng Cần Nhân Duyên
5/5 của 100 đánh giá
25

Người biên tập: Astory.vn

Tác giả: Trần Nguyệt Vân

Thể loại: Tiên Hiệp

Trạng thái: Đã kết thúc

Thiên Đế là rồng, Thiên Hậu là phụng, vậy kết tinh giữa bọn họ sẽ như thế nào? Xin thưa, điều đó vẫn còn là bí ẩn, vì Thiên Hậu sinh hạ một quả trứng! Tiên thai vẫn chưa chịu phá vỏ ra ngoài, còn nằm trong trứng. Thiên Đế, Thiên Hậu cũng không dám vội vàng, để tiên thai tự do tùy ý. Thần Hy Kim Tiên biết tin đến thăm, không cẩn thận làm rơi quả trứng. Tiên thai chấn động, mười phách đứt đoạn, sinh mệnh không đầy đủ, có sống được hay không còn rất khó nói. Họa này, độ thế nào đây? Mười kiếp nhân sinh, thu thập mười phách, linh hồn toàn vẹn tự nhiên sẽ hồi sinh. Nhưng ai sẽ trải qua mười kiếp thu thập mười phách lưu lạc? Xin thưa là Thần Hy Kim Tiên. Tu tiên cũng cần có nhân duyên, gặp đúng người đúng mệnh, tạo hóa ắt sẽ an bài.
5/10
>25
Tu Tiên Cũng Cần Nhân Duyên

Người biên tập: Astory.vn

Tác giả: Trần Nguyệt Vân

Thể loại: Tiên Hiệp

Trạng thái: Đã kết thúc

Thiên Đế là rồng, Thiên Hậu là phụng, vậy kết tinh giữa bọn họ sẽ như thế nào? Xin thưa, điều đó vẫn còn là bí ẩn, vì Thiên Hậu sinh hạ một quả trứng! Tiên thai vẫn chưa chịu phá vỏ ra ngoài, còn nằm trong trứng. Thiên Đế, Thiên Hậu cũng không dám vội vàng, để tiên thai tự do tùy ý. Thần Hy Kim Tiên biết tin đến thăm, không cẩn thận làm rơi quả trứng. Tiên thai chấn động, mười phách đứt đoạn, sinh mệnh không đầy đủ, có sống được hay không còn rất khó nói. Họa này, độ thế nào đây? Mười kiếp nhân sinh, thu thập mười phách, linh hồn toàn vẹn tự nhiên sẽ hồi sinh. Nhưng ai sẽ trải qua mười kiếp thu thập mười phách lưu lạc? Xin thưa là Thần Hy Kim Tiên. Tu tiên cũng cần có nhân duyên, gặp đúng người đúng mệnh, tạo hóa ắt sẽ an bài.

Truyện theo dõi

Nhấn để xem...

  Gợi ý truyện

  Lâm Vũ Thiên Hạ

  Lâm Vũ Thiên Hạ

  0/5
  64

  Thể loại: Tiên Hiệp

  Trạng thái: Đã kết thúc

  Phụng Chỉ Béo Phì

  Phụng Chỉ Béo Phì

  0/5
  45

  Thể loại: Tiên Hiệp

  Trạng thái: Đã kết thúc

  Linh Vũ Thiên Hạ

  Linh Vũ Thiên Hạ

  0/5
  78

  Thể loại: Tiên Hiệp

  Trạng thái: Đã kết thúc

  Nhân Tổ

  Nhân Tổ

  5/5
  109

  Tác giả: Lừa Con Lon Ton

  Thể loại: Tiên Hiệp

  Trạng thái: Đã kết thúc

  Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

  Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

  5/5
  122

  Thể loại: Tiên Hiệp

  Trạng thái: Đã kết thúc

  Ta Làm Sao Lên Làm Hoàng Đế

  Ta Làm Sao Lên Làm Hoàng Đế

  5/5
  86

  Tác giả: Nhật Mỗi Nhất Vạn Thần Thành

  Thể loại: Tiên Hiệp

  Trạng thái: Đã kết thúc

  BÌNH LUẬN TRUYỆN