Từ Nay Không Làm Giáo Chủ Ma Giáo
0/5 của 0 đánh giá
3

Người biên tập: Astory.vn

Thể loại: Huyền Huyễn, Xuyên Không, Cổ Đại

Trạng thái: Đã kết thúc

Chúc mừng ký chủ trở thành giáo chủ ma giáo, thành công kích hoạt hệ thống đại ma đầu.”

“Tuyên bố nhiệm vụ: Giết chết đại thiện nhân chín chín kiếp Lâm Hướng, thượng 1000 điểm ma đầu!”

“Cái hệ thống chó chết kia, mày đừng có mơ hão mà hao mỡ, bố mày tuyệt đối sẽ không lạm sát kẻ vô tội!!”

“Nhiệm vụ thất bại, ký chủ sẽ bị sét đánh một phút đồng hồ!”

Vương Động đắm chìm trong lôi quang, trên mặt là nụ cười thỏa nguyện, 《 Lôi đế bất diệt kinh 》 tăng cao một bước.

……

Vương Động, là một kẻ xuyên không, đệ tử ngoại môn của ma giáo.

Phấn đấu nhiều năm, cuối cùng cũng trở thành giáo chủ ma giáo.

Đại điển kế vị, Vương Động ngồi trên bảo tọa giáo chủ.

“Có một câu ta đã giấu trong lòng bao lâu nay, không dám nói ra, bởi vì ta sợ nói ra sẽ bị kẻ khác chém chết.

Nhưng hiện tại ta không sợ nữa, bởi vì những kẻ muốn giết chết ta đều bị ta xử lý cả rồi, cuối cùng ta cũng có thể quang minh chính đại nói ra những lời này ——

Trước kia ta không thể chọn lựa, nhưng hiện tại ta muốn làm người tốt!”

Cùng đọc truyện nhé!!!!
0/10
>3
Từ Nay Không Làm Giáo Chủ Ma Giáo

Người biên tập: Astory.vn

Thể loại: Huyền Huyễn, Xuyên Không, Cổ Đại

Trạng thái: Đã kết thúc

Chúc mừng ký chủ trở thành giáo chủ ma giáo, thành công kích hoạt hệ thống đại ma đầu.”

“Tuyên bố nhiệm vụ: Giết chết đại thiện nhân chín chín kiếp Lâm Hướng, thượng 1000 điểm ma đầu!”

“Cái hệ thống chó chết kia, mày đừng có mơ hão mà hao mỡ, bố mày tuyệt đối sẽ không lạm sát kẻ vô tội!!”

“Nhiệm vụ thất bại, ký chủ sẽ bị sét đánh một phút đồng hồ!”

Vương Động đắm chìm trong lôi quang, trên mặt là nụ cười thỏa nguyện, 《 Lôi đế bất diệt kinh 》 tăng cao một bước.

……

Vương Động, là một kẻ xuyên không, đệ tử ngoại môn của ma giáo.

Phấn đấu nhiều năm, cuối cùng cũng trở thành giáo chủ ma giáo.

Đại điển kế vị, Vương Động ngồi trên bảo tọa giáo chủ.

“Có một câu ta đã giấu trong lòng bao lâu nay, không dám nói ra, bởi vì ta sợ nói ra sẽ bị kẻ khác chém chết.

Nhưng hiện tại ta không sợ nữa, bởi vì những kẻ muốn giết chết ta đều bị ta xử lý cả rồi, cuối cùng ta cũng có thể quang minh chính đại nói ra những lời này ——

Trước kia ta không thể chọn lựa, nhưng hiện tại ta muốn làm người tốt!”

Cùng đọc truyện nhé!!!!

Truyện theo dõi

Nhấn để xem...

  Gợi ý truyện

  Mã Phu

  Mã Phu

  0/5
  1

  Thể loại: Huyền Huyễn, Xuyên Không, Cổ Đại

  Trạng thái: Đã kết thúc

  Miêu Mễ, Ăn Luôn Ta Đi

  Miêu Mễ, Ăn Luôn Ta Đi

  0/5
  1

  Thể loại: Huyền Huyễn, Xuyên Không, Cổ Đại

  Trạng thái: Đã kết thúc

  Xuân Lai Hồ Thủy Lục Như Lam

  Xuân Lai Hồ Thủy Lục Như Lam

  0/5
  2

  Thể loại: Huyền Huyễn, Xuyên Không, Cổ Đại

  Trạng thái: Đã kết thúc

  Ai, Anh Hùng Khí Đoản!

  Ai, Anh Hùng Khí Đoản!

  0/5
  2

  Thể loại: Huyền Huyễn, Xuyên Không, Cổ Đại

  Trạng thái: Đã kết thúc

  Đổ Thạch Sư

  Đổ Thạch Sư

  0/5
  2

  Thể loại: Huyền Huyễn, Xuyên Không, Cổ Đại

  Trạng thái: Đã kết thúc

  Hứa Vị Trọng Sinh Ký

  Hứa Vị Trọng Sinh Ký

  0/5
  2

  Thể loại: Huyền Huyễn, Xuyên Không, Cổ Đại

  Trạng thái: Đã kết thúc

  Quốc Tướng Gia Thần Toán

  Quốc Tướng Gia Thần Toán

  0/5
  2

  Thể loại: Huyền Huyễn, Xuyên Không, Cổ Đại

  Trạng thái: Đã kết thúc

  Nguyệt Lượng Đích Thủ Hộ

  Nguyệt Lượng Đích Thủ Hộ

  0/5
  2

  Thể loại: Huyền Huyễn, Xuyên Không, Cổ Đại

  Trạng thái: Đã kết thúc

  BÌNH LUẬN TRUYỆN