Ta Tại Tận Thế Nhặt Bảo Rương
0/5 của 0 đánh giá
5

Người biên tập: Astory.vn

Thể loại: Xuyên Không, Mạt Thế

Trạng thái: Đã kết thúc

Khắp thế giới đều là bảo rương, bảo rương, bảo rương, và bảo rương. Nhưng chỉ Chu Dương có thể nhặt. Nhặt, nhặt, nhặt,...nhặt xong liền trở nên cường đại

"Chúc mừng túc chủ mở ra phổ thông bảo rương, thu được Hán Kiếm Bát Diện."

"Chúc mừng túc chủ mở ra Hắc Thiết bảo rương, thu được +3 lực lượng."

"Chúc mừng túc chủ mở ra Hoàng Kim bảo rương, thu được dị năng nước nóng."

"Chúc mừng túc chủ mở ra Truyền Thuyết bảo rương, thu được búa Mjolnir."

"Chúc mừng túc chủ mở ra Thần Thoại bảo rương, thu được sủng vật: Deathwing."

Chu Dương: Đây quả thật là thiên đường!!!!!!

Mọi người:????

(câu chuyện này cùng nhân vật đơn thuần hư cấu, nếu có tương đồng, đơn thuần là trùng hợp.)
0/10
>5
Ta Tại Tận Thế Nhặt Bảo Rương

Người biên tập: Astory.vn

Thể loại: Xuyên Không, Mạt Thế

Trạng thái: Đã kết thúc

Khắp thế giới đều là bảo rương, bảo rương, bảo rương, và bảo rương. Nhưng chỉ Chu Dương có thể nhặt. Nhặt, nhặt, nhặt,...nhặt xong liền trở nên cường đại

"Chúc mừng túc chủ mở ra phổ thông bảo rương, thu được Hán Kiếm Bát Diện."

"Chúc mừng túc chủ mở ra Hắc Thiết bảo rương, thu được +3 lực lượng."

"Chúc mừng túc chủ mở ra Hoàng Kim bảo rương, thu được dị năng nước nóng."

"Chúc mừng túc chủ mở ra Truyền Thuyết bảo rương, thu được búa Mjolnir."

"Chúc mừng túc chủ mở ra Thần Thoại bảo rương, thu được sủng vật: Deathwing."

Chu Dương: Đây quả thật là thiên đường!!!!!!

Mọi người:????

(câu chuyện này cùng nhân vật đơn thuần hư cấu, nếu có tương đồng, đơn thuần là trùng hợp.)

Truyện theo dõi

Nhấn để xem...

  Gợi ý truyện

  Thê Chủ Dịu Dàng

  Thê Chủ Dịu Dàng

  0/5
  4

  Thể loại: Xuyên Không, Mạt Thế

  Trạng thái: Đã kết thúc

  Vương Gia Phúc Hắc

  Vương Gia Phúc Hắc

  0/5
  3

  Thể loại: Xuyên Không, Mạt Thế

  Trạng thái: Đã kết thúc

  Lãnh Hoàng Phế Hậu

  Lãnh Hoàng Phế Hậu

  0/5
  4

  Thể loại: Xuyên Không, Mạt Thế

  Trạng thái: Đã kết thúc

  Bạo Quân Độc Sủng

  Bạo Quân Độc Sủng

  0/5
  4

  Thể loại: Xuyên Không, Mạt Thế

  Trạng thái: Đã kết thúc

  Đánh Tang Thi, Đùa Mỹ Nam

  Đánh Tang Thi, Đùa Mỹ Nam

  0/5
  3

  Thể loại: Xuyên Không, Mạt Thế

  Trạng thái: Đã kết thúc

  Quân Cờ

  Quân Cờ

  0/5
  3

  Thể loại: Xuyên Không, Mạt Thế

  Trạng thái: Đã kết thúc

  Nếu Nam Chính Yêu Nữ Phụ!!!

  Nếu Nam Chính Yêu Nữ Phụ!!!

  0/5
  3

  Thể loại: Xuyên Không, Mạt Thế

  Trạng thái: Đã kết thúc

  BÌNH LUẬN TRUYỆN