Ta Có Thể Vô Hạn Thăng Cấp
5/5 của 100 đánh giá
45

Người biên tập: Astory.vn

Tác giả: Châm Hà

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: sttruyen.com

Trạng thái: Đã kết thúc

Ngươi tu luyện Thiết Bố Sam, cảm giác chưa đủ, Thiết Bố Sam + 1 Thiết Bố Sam thăng cấp thành Đồng Bì Thiết Cốt công, ngươi như cũ cảm giác chưa đủ, Đồng Bì Thiết Cốt công + 1 Đồng Bì Thiết Cốt công thăng cấp thành Kim Cương Bất Hoại thần công, ngươi tiếp tục thăng cấp. Thăng cấp thành ba trượng kim thân, ngươi tiếp tục thăng cấp, thành Bất Diệt Kim Thân. Ngươi ánh mắt chú ý tới Đoạn Thủy Tam Đao, Đoạn Thủy Tam Đao + 1 Thăng cấp thành Vô Ngân Tam Đao Kinh Hồng Tam Đao Bá Đao Tử Vong Thiên Đao. Ngươi ánh mắt chú ý tới Thái Cực Quyền, Thái Cực Quyền + 1 Thăng cấp thành Thái Cực Quyền Kinh Thái Cực Huyền Công Thái Cực Âm Dương Công Thái Cực Chân Kinh. Ngươi ánh mắt chú ý tới Liệt Hỏa Công, Liệt Hỏa Công + 1 Ngươi thành công đem Liệt Hỏa Công, thăng cấp trở thành Thái Dương Chân Kinh. Cho ngươi một quyển công pháp cơ bản, ngươi có thể đánh bể Tinh Hà!
5/10
>45
Ta Có Thể Vô Hạn Thăng Cấp

Người biên tập: Astory.vn

Tác giả: Châm Hà

Thể loại: Tiên Hiệp

Nguồn: sttruyen.com

Trạng thái: Đã kết thúc

Ngươi tu luyện Thiết Bố Sam, cảm giác chưa đủ, Thiết Bố Sam + 1 Thiết Bố Sam thăng cấp thành Đồng Bì Thiết Cốt công, ngươi như cũ cảm giác chưa đủ, Đồng Bì Thiết Cốt công + 1 Đồng Bì Thiết Cốt công thăng cấp thành Kim Cương Bất Hoại thần công, ngươi tiếp tục thăng cấp. Thăng cấp thành ba trượng kim thân, ngươi tiếp tục thăng cấp, thành Bất Diệt Kim Thân. Ngươi ánh mắt chú ý tới Đoạn Thủy Tam Đao, Đoạn Thủy Tam Đao + 1 Thăng cấp thành Vô Ngân Tam Đao Kinh Hồng Tam Đao Bá Đao Tử Vong Thiên Đao. Ngươi ánh mắt chú ý tới Thái Cực Quyền, Thái Cực Quyền + 1 Thăng cấp thành Thái Cực Quyền Kinh Thái Cực Huyền Công Thái Cực Âm Dương Công Thái Cực Chân Kinh. Ngươi ánh mắt chú ý tới Liệt Hỏa Công, Liệt Hỏa Công + 1 Ngươi thành công đem Liệt Hỏa Công, thăng cấp trở thành Thái Dương Chân Kinh. Cho ngươi một quyển công pháp cơ bản, ngươi có thể đánh bể Tinh Hà!

Chương Mới Nhất

Danh sách chương

Truyện theo dõi

Nhấn để xem...

  Gợi ý truyện

  Lâm Vũ Thiên Hạ

  Lâm Vũ Thiên Hạ

  0/5
  68

  Thể loại: Tiên Hiệp

  Trạng thái: Đã kết thúc

  Phụng Chỉ Béo Phì

  Phụng Chỉ Béo Phì

  0/5
  47

  Thể loại: Tiên Hiệp

  Trạng thái: Đã kết thúc

  Linh Vũ Thiên Hạ

  Linh Vũ Thiên Hạ

  0/5
  79

  Thể loại: Tiên Hiệp

  Trạng thái: Đã kết thúc

  Nhân Tổ

  Nhân Tổ

  5/5
  111

  Tác giả: Lừa Con Lon Ton

  Thể loại: Tiên Hiệp

  Trạng thái: Đã kết thúc

  Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

  Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

  5/5
  124

  Thể loại: Tiên Hiệp

  Trạng thái: Đã kết thúc

  Ta Làm Sao Lên Làm Hoàng Đế

  Ta Làm Sao Lên Làm Hoàng Đế

  5/5
  88

  Tác giả: Nhật Mỗi Nhất Vạn Thần Thành

  Thể loại: Tiên Hiệp

  Trạng thái: Đã kết thúc

  BÌNH LUẬN TRUYỆN