Truyện hot

Truyện hot

Thế Giới Sụp Đổ (Dịch FULL)

Thế Giới Sụp Đổ (Dịch FULL)

0/5
51

Trạng thái: Đang tiến hành

Tác giả: Cổ Hi

Thể loại: Kiếm Hiệp, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Mạt Thế

Chương 10
Những Năm Tháng Tôi Bồi Dưỡng Bá Tổng

Những Năm Tháng Tôi Bồi Dưỡng Bá Tổng

0/5
105

Trạng thái: Đã kết thúc

Thể loại:

Chương 80
Sau Khi Xuyên Thư Bị Bạo Quân Đánh Dấu

Sau Khi Xuyên Thư Bị Bạo Quân Đánh Dấu

0/5
95

Trạng thái: Đã kết thúc

Thể loại: Xuyên Không, Sủng, Đam Mỹ, Điền Văn, Cổ Đại

Chương 60
Tổng Giám Đốc Gian Manh Chỉ Yêu Vợ

Tổng Giám Đốc Gian Manh Chỉ Yêu Vợ

0/5
98

Trạng thái: Đã kết thúc

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 117
Một Bước Lên Tiên

Một Bước Lên Tiên

0/5
146

Trạng thái: Đã kết thúc

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 210
Tú Tài Gia Tiểu Kiều Nương

Tú Tài Gia Tiểu Kiều Nương

0/5
120

Trạng thái: Đã kết thúc

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sủng, Điền Văn, Cổ Đại

Chương 300
Gặp Quân Thời Khắc

Gặp Quân Thời Khắc

0/5
87

Trạng thái: Đã kết thúc

Thể loại: Đô Thị, Ngược, Đam Mỹ

Chương 1
Vệ Sĩ Bất Đắc Dĩ

Vệ Sĩ Bất Đắc Dĩ

0/5
113

Trạng thái: Đã kết thúc

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 192
Daddy Tàn Nhẫn Yêu Mommy

Daddy Tàn Nhẫn Yêu Mommy

0/5
85

Trạng thái: Đã kết thúc

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Chương 23
Em Là Thế Giới Của Anh

Em Là Thế Giới Của Anh

0/5
94

Trạng thái: Đã kết thúc

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 305
Chàng Rể Cực Phẩm

Chàng Rể Cực Phẩm

5/5
141

Trạng thái: Đã kết thúc

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 1014
Mang Thai Con Của Lão Đại Hào Môn

Mang Thai Con Của Lão Đại Hào Môn

5/5
116

Trạng thái: Đã kết thúc

Tác giả: Thi Tiểu Đao

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Điền Văn

Chương 44
Thế Giới Sụp Đổ (Dịch FULL)
C10

0/5
51

Tác giả: Cổ Hi

Thể loại: Kiếm Hiệp, Khoa Huyễn, Xuyên Không, Mạt Thế

Những Năm Tháng Tôi Bồi Dưỡng Bá Tổng
C80

0/5
105

Thể loại:

Sau Khi Xuyên Thư Bị Bạo Quân Đánh Dấu
C60

0/5
95

Thể loại: Xuyên Không, Sủng, Đam Mỹ, Điền Văn, Cổ Đại

Tổng Giám Đốc Gian Manh Chỉ Yêu Vợ

0/5
98

Thể loại: Ngôn Tình

Một Bước Lên Tiên

0/5
146

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Tú Tài Gia Tiểu Kiều Nương

0/5
120

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Sủng, Điền Văn, Cổ Đại

Gặp Quân Thời Khắc
C1

0/5
87

Thể loại: Đô Thị, Ngược, Đam Mỹ

Vệ Sĩ Bất Đắc Dĩ

0/5
113

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Daddy Tàn Nhẫn Yêu Mommy
C23

0/5
85

Thể loại: Ngôn Tình, Sủng

Em Là Thế Giới Của Anh

0/5
94

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chàng Rể Cực Phẩm

5/5
141

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Mang Thai Con Của Lão Đại Hào Môn
C44

5/5
116

Tác giả: Thi Tiểu Đao

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Điền Văn