Khách Sạn Có Yêu Khí
5/5 của 100 đánh giá
30

Người biên tập: Astory.vn

Tác giả: Trình Nghiễn Thu

Thể loại: Tiên Hiệp

Trạng thái: Đã kết thúc

Một cái có yêu khí hệ thống, Một vị có yêu khí chưởng quỹ, Một nhà có yêu khí khách sạn. Bắc lên bếp thất tinh, ấm đồng nấu ba sông. Bày ra bàn bát tiên, chiêu đãi mười sáu phương. Vui đón khách bốn biển, có hai cái miệng yêu. Gặp người cười một tiếng, áo trắng đổi váy đỏ. Người vừa đi, chén chưa lạnh, có con lừa say ngã ở cạnh bàn.
5/10
>30
Khách Sạn Có Yêu Khí

Người biên tập: Astory.vn

Tác giả: Trình Nghiễn Thu

Thể loại: Tiên Hiệp

Trạng thái: Đã kết thúc

Một cái có yêu khí hệ thống, Một vị có yêu khí chưởng quỹ, Một nhà có yêu khí khách sạn. Bắc lên bếp thất tinh, ấm đồng nấu ba sông. Bày ra bàn bát tiên, chiêu đãi mười sáu phương. Vui đón khách bốn biển, có hai cái miệng yêu. Gặp người cười một tiếng, áo trắng đổi váy đỏ. Người vừa đi, chén chưa lạnh, có con lừa say ngã ở cạnh bàn.

Truyện theo dõi

Nhấn để xem...

  Gợi ý truyện

  Lâm Vũ Thiên Hạ

  Lâm Vũ Thiên Hạ

  0/5
  65

  Thể loại: Tiên Hiệp

  Trạng thái: Đã kết thúc

  Phụng Chỉ Béo Phì

  Phụng Chỉ Béo Phì

  0/5
  46

  Thể loại: Tiên Hiệp

  Trạng thái: Đã kết thúc

  Linh Vũ Thiên Hạ

  Linh Vũ Thiên Hạ

  0/5
  78

  Thể loại: Tiên Hiệp

  Trạng thái: Đã kết thúc

  Nhân Tổ

  Nhân Tổ

  5/5
  109

  Tác giả: Lừa Con Lon Ton

  Thể loại: Tiên Hiệp

  Trạng thái: Đã kết thúc

  Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

  Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

  5/5
  122

  Thể loại: Tiên Hiệp

  Trạng thái: Đã kết thúc

  Ta Làm Sao Lên Làm Hoàng Đế

  Ta Làm Sao Lên Làm Hoàng Đế

  5/5
  86

  Tác giả: Nhật Mỗi Nhất Vạn Thần Thành

  Thể loại: Tiên Hiệp

  Trạng thái: Đã kết thúc

  BÌNH LUẬN TRUYỆN